Study in Business School Notenboom with Scholarship
Study in Business School Notenboom with Scholarship
Business School Notenboom
2,746 Visitors

Study in Business School Notenboom

Last edited on 30 May 2024


https://www.notenboom.nl/over-ons/ Business School Notenboom is een erkende particuliere onderwijsinstelling. Dat houdt in dat we als school niet afhankelijk zijn van overheidsgelden en de daaraan verbonden verplichtingen. Dat we snel in kunnen springen op veranderingen in de maatschappij, het werkveld en in technologische vooruitgang. Onze opleidingen zijn dan ook continu in ontwikkeling. Het betekent ook dat onze tarieven hoger liggen dan die van reguliere onderwijsinstellingen. Daarmee waarborgen we de betere kwaliteit voor onze studenten. En kunnen wij het persoonlijke onderwijs geven waar wij al ruim vijftig jaar achterstaan.Search universities